ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลง My heart will go on


ชื่อเพลง : My Heart Will Go On
ศิลปิน : Celine Dion
Every night in my dreams i see you ,i feel you,
That is how i know you go on.
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one

Love was when I loved youOne true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not go away

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

ทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านเข้ากาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกผ่านด่านเจดีย์สามองค์ จนถึงปลายทางที่เมืองตันบีอุซายัต ประเทศพม่า เส้นทางสายนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงการบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมากโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผาเลียบไปกับแม่น้ำแควน้อย ปัจจุบันเส้นทางสายนี้ ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร

สะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแคว


สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร มีป้ายชี้บอกทางไว้ชัดเจน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง

Past Simple Tense

อดีตกาลธรรมดา
(Past Simple Tense)

เราจะใช้ประโยคแบบนี้ เมื่อ
1. การกระทำนั้นเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมีคำบ่งเวลาที่เป็นอดีตกำกับอยู่ด้วย คือ
yesterday (เมื่อวานนี้)last night (week, month, year) (คืนที่แล้ว, สัปดาห์ที่แล้ว, เดือนที่แล้ว, ปีที่แล้ว)in 1962 (ในปีค.ศ.1962)ago (ผ่านมาแล้ว)เช่นShe walked to school yesterday. (หล่อนเดินมาโรงเรียนเมื่อวานนี้)I went to the cinema with John last night. (เมื่อคืนนี้ผมไปดูหนังกับ John)
2. เหตุการณ์เคยทำอยู่เป็นประจำในอดีต (แต่เดี๋ยวนี้การกระทำนั้นสิ้นสุดไปแล้ว) เช่น
Last year I walked to school every day. (ปีที่แล้วฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน)

การเติม -ed ที่ท้ายคำกริยา
1. คำกริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว ให้เติมเฉพาะ d ตัวเดียว เช่น
move ---> moved เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย
2. คำกริยาช่อง 1 ที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และมีตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกด อีก 1 ตัว แล้วจึงเติม ed เช่น
plan ---> planned วางแผน
ยกเว้น ถ้าลงท้ายด้วย h, w, x หรือ y ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกด เช่นtax ---> taxed เก็บภาษี
3. คำกริยาช่อง 1 ที่เป็นคำ 2 พยางค์แต่ลงเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ท้ายและที่พยางค์ท้ายมีสระตัวเดียว และมีตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม ed เช่น
refer ---> referred อ้างถึง
ยกเว้น ถ้าลงท้ายด้วย h, w, x หรือ y ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกด เช่น
allow ---> allowed อนุญาต
4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้พิจารณาดังนี้
4.1 ถ้าตัวอักษรที่อยู่หน้า y เป็นพยัญชนะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น
study ---> studied เรียน, ศึกษา
4.2 ถ้าตัวอักษรที่อยู่หน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
play ---> played เล่น
5. คำกริยาที่ไม่มีลักษณะพิเศษตามข้อ 1 - 4 ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
walk ---> walked เดิน